Банки (слева направо) № 108 (400 мл.), № 32 (500 мл.), № 540 (580 мл.), № 33 (750 мл.), № 532 (1500 мл.), № 534 (2500 мл.)  

Слева направо: Банка № 534 (2500 мл.), банка № 532 (1500 мл.), банка № 33 (750 мл.)